Esitietolomake

Kehokulma ylläpitää rekisteriä, jonne henkilötiedot tallennetaan (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista §10/1). Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietojanne käsitellään vain hoitosuhteeseenne liittyvinä. Omat rekisteriin tallennetut tiedot on mahdollisuus tarkistaa. Henkilötietolaki (523/99).

Voit tulostaa ja täyttää lomakkeen ennen hoitoon tuloa. Mikäli täytät lomakkeen vastaanotolla, varauduthan tulemaan n. 10 minuuttia ennen hoitoaikasi alkua.

Esitietolomake 2023

Sivu päivitetty 18.5.2023